Język angielski dla kadry administracyjno-biurowej

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)

Język angielski: zarządzanie zasobami ludzkimi

Kursy języka angielskiego Business English rozwijają ogólne umiejętności komunikacyjne, które umożliwiają swobodną komunikację w środowisku biznesu.

Prezentacje

prezentacje

Kursy języka angielskiego dla celów prezentacji uczą prowadzenia prezentacji biznesowych oraz prezentowania i omawiania ich zawartości w języku angielskim.

Marketing i reklama

Język angielski: marketing i reklama

Kursy języka angielskiego ogólnego są przeznaczone dla osób, które chcą rozpocząć lub kontynuować naukę języka zorientowanego na studia, podróże, pracę i kwestie ogólne.