Język angielski dla kadr biznesu

Dla kadry zarządzającej

Język angielski dla kadry zarządzającej

Język angielski dla kadry zarządzającej to kursy, podczas których prezesi, dyrektorzy, członkowie zarządu i kierownictwo wyższego szczebla zdobywają i rozwijają umiejętności, które pozwalają swobodnie komunikować w środowisku biznesu, w szczególności podczas negocjacji, spotkań z kontrahentami i klientami, zawierania umów handlowych oraz w trakcie targów i delegacji. Tematyka kursów obejmuje:

Dla kadry administracyjno-biurowej

Kursy języka angielskiego dla kadry administracyjno-biurowej

Kursy języka angielskiego dla pracowników kadry administracyjno-biurowej uczą pracowników firm, także z branży turystycznej i hotelarskiej, swobodnej komunikacji i prowadzenia korespondencji handlowej i prezentacji w języku angielskim. Obejmują one także kursy dla działów personalnych, marketingu, finansów i księgowości oraz dla osób pracujących branży reklamowej. W niniejszym dziale znajdą Państwo kursy o następującej tematyce:

Dla kadry techniczno-produkcyjnej

Kursy języka angielskiego dla kadry techniczno-produkcyjnej

Na kursach języka angielskiego dla kadry techniczno-produkcyjnej inżynierowie, pracownicy działów technicznych i produkcji zdobywają umiejętności komunikacji w języku angielskim, które wykorzystują podczas realizacji zamówień i projektów zagranicznych oraz w kontaktach służbowych z kolegami z branży. Uwzględniają one kursy ogólne i dla potrzeb pracy za granicą. W tym dziale znajdują się kursy o następującej tematyce: