Język angielski dla kadry zarządzającej

Negocjacje i spotkania biznesowe

Język angielski: negocjacje i spotkania biznesowe

Kursy języka angielskiego w negocjacjach i spotkaniach biznesowych przygotowują kadrę zarządzającą do prowadzenia negocjacji i spotkań biznesowych w języku angielskimi.

Prawo międzynarodowe

Język angielski: prawo międzynarodowe

Kursy języka angielskiego o tematyce prawnej rozwijają umiejętności czytania, rozumienia i interpretacji języka prawnego stosowanego w umowach tworzonych w języku angielskim.

Business English - kurs ogólny

Język angielski: Business English

Kursy języka angielskiego Business English rozwijają ogólne umiejętności językowe, które umożliwiają swobodne komunikowanie się w języku angielskim w środowisku biznesu.