1. Realizacja kursów językowych w ramach projektów unijnych;
  2. Realizacja projektów szkoleniowych dla jednostek biznesu
  3. Usługi tłumaczeń
 
  1. Usługi transkrypcji
  2. Tłumaczenia filmowe
  1. Realizacja kursów językowych w ramach projektów unijnych na terenie województwa opolskiego i śląskiego.
 
 
  1. Realizacja kursów językowych w ramach projektów finansowanych ze środków unii europejskiej.
 
 
  1. Usługi tłumaczeń technicznych.
 
 
  1. Usługi lokalizacji usług internetowych oraz tłumaczeń.
 
  1. Usługi tłumaczeń audiowizualnych.