English for Business Negotiations and Meetings

What is the goal of the courses?

During the courses of English for business negotiations and meetings, business organizations' executives and managers acquire the following skills:

  • practical communication skills necessary to conduct negotiations in English;
  • practical communication skills needed to carry on business talks during business meetings;
  • theoretical knowledge of the negotiating process, methodology, strategies as well as organization of business meetings;
  • practice lexical and grammatical structures that are commonly used during business negotiations and formal business meetings;
  • learn correct pronunciation of words, phrases and sentences.

Who may enroll?

The courses may be attended by students of English who have completed at least A1 level course of general English and want to develop their English skills. 

"Learn negotiation strategies and techniques while practicing English language. Find out how to conduct win-win negotiations to satisfy all the parties. Negotiate in English freely and with confidence. Your poor language skills may be the weakness that the other party will  skilfully use to their own advantage"

What levels are offered?

  • Pre-Intermediate (A2);
  • Intermediate (B1);
  • Upper Intermediate (B2);

"Negotiation is nothing more than communication and English is considered the language of business. Thus, to effectively negotiate in business environment, learn to communicate in English"

Price list

Nie można znaleźć skojarzonej strony z listą.

Zamówienie online


"Zdolność człowieka do nauki nie obniża się wraz z wiekiem. Poza dysfunkcjami, które mają podłoże naturalne i są uzależnione od wieku, takie jak pogorszenie się słuchu i wzroku, wiek nie wpływa na możliwości akwizycji drugiego języka."

Wnioski z raportu Amerykańskiego Departamentu Edukacji